Türkiye' de ve Dünya’ da Geri Dönüşüm

Türkiye’deki kağıt-karton tüketim miktarı 2003 yılı için 2.846 ton olup, bu miktar 2002 yılındaki tüketim miktarımız olan  2.486 tona göre %14 artmıştır. Aynı dönem ile ilgili mamul kağıt karton ithalat miktarı 369 ton artış göstererek 1.031 tondan 1.400 tona ulaşmıştır. İhracat miktarımıza bakıldığında  ise; 2002 yılında 188 ton iken, 2003 yılında 173 tona gerilediği görülmektedir.

Türkiye’de kullanılan atık kağıt miktarına baktığımızda ise;                                                                                                                        ( Ton )

1999

 2000

2001

 2002

 2003

 847

1.050

 978

1.222

1.289

Ton olduğunu, bir başka ifade ile kriz yılı olan 2001 yılı hariç, atık kağıt tüketiminin genel olarak arttığını görmekteyiz.

Kullanım miktarı her geçen gün artan atık kağıdın yurt içerisinde toplanan miktarı 2002 yılında  1.036 ton iken, 2003 yılında 190 ton artış göstererek 1.226 tona yükselmiştir. Bu da 2003 yılı için % 43’lük bir geri dönüş oranına tekabül etmektedir. İthalat yönünden baktığımızda ise; 2002 yılında toplam 186.000 ton olan rakam 2003 yılında 123 ton azalarak  63 tona düşmüştür. 

Görüldüğü gibi, atık kağıt ülkemiz için çok değerli bir hammadde kaynağı olup, toplama oranının da ihtiyaca paralel olarak ilk aşamada en azından %50 seviyelerine yükselmesi gerekmektedir. Üretilen kağıt-karton’un bir kısmının geri kazanılması mümkün olmadığı göz önüne alınırsa 2/3’ lük geri dönüş oranı (%65) en yüksek verim olarak kabul edilmelidir. Genellikle %50-65 oranı oldukça iyi bir değerlendirme sayılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Avrupa Birliği ülkeleri içersinde Almanya %72, Avusturya % 69, Hollanda %64, İsviçre %63, İsveç’te ise  % 55 ortalama ile en yüksek geri dönüş oranına sahip ülkelerdir. Ancak, atık kağıt toplama oranının yüksekliği ile birlikte asıl önemli olan toplanan kağıdın kaliteli olmasıdır. Atık kağıt kalitesinin iyileştirilmesi ve kullanım alanlarının arttırılması, ülke ekonomisi bakımından kaçınılmazdır.

Yıllar itibarı ile baktığımızda kullanılan kağıdın geri dönüşüm oranları her yıl belirli bir miktarda artmakta olup,  son dört yılın istatistik rakamı aşağıdaki gibidir. 

            2000                             2001                                 2002                      2003
            % 36                            % 44                                 % 42                     % 43

             
 

TÜRKİYEDE ÜRETİM

2002                                                      2003

Kağıt Karton üretimi                             1.643 ton                   1.619 ton

Selüloz üretimi                                       278 ton                      161 ton

Kişi başı mamul tüketim                           37 kg.                          42 kg.

 Bu rakamlar, mamul kağıt karton yönünden, Türkiye’nin ithalatının giderek arttığını göstermekte olup, gelecek beş yılla ilgili büyüme hedeflerini de göz önüne aldığımız takdirde, bu konuda yatırımların gecikmeksizin yapılabileceği açık olarak görülmektedir. 

ATIK KAĞIT İLE YAPILAN ÜRETİMLER 

Yurdumuzda toplanan atık kağıtlarla yapılan üretimler;

Ø       Fluting ve Test Liner   (Oluklu mukavva sektörü – Dış
Ambalaj Kutuları / Buzdolabı, T.V. v.b.)

Ø       Kromo Karton   (İlaç+Deterjan ve diğer ambalaj kutuları)

Ø       Temizlik kağıtları   (Peçete+Mendil+Tuvalet kağıdı v.b.)

Ø       Yazı Kağıtları    (Defter ve kitap)

Ø       Yumurta kartonları

Ø       Çatı Kaplamaları  (  Ondüline)

 şeklinde sıralanmaktadır. 

Üretimde kağıt kullanan sanayi kuruluşları devamlı   olarak “hamur hazırlama”  kısımlarına yatırım yapmakta olup, mümkün olduğunca  atık kağıt kullanma gayreti içersindedir.  

                        ATIK KAĞIT KULLANIM ORANI:

       2001

       2002

       2003

        66 %

        74 %

       79.6 %

2001 yılında % 66 olan kullanım  oranı,

2002 yılında % 8 artarak % 74’e, 

2003 yılında ise % 5,5 oranında artarak % 79.6’ ye ulaşmıştır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !